Overview Collection API In Java


Tiếp tục bài trước mình đả nói qua 1 chút về List củng như sử dụng ArrayList cho việc Sort .

Vấn đề chúng ta đặt ra ở đây . List có thể xảy ra tình trạng duplicate các item .

Hôm nay mình sẻ giới thiệu sơ lược qua các collection trong java. Từ Collection API chúng ta thấy có 3 interfaces chính là LIST, SET, MAP.

LIST: Là collection thể hiện vị trí theo index. List có thể có duplicate các phần tử . Các bạn có thể thấy 2 or nhiều hơn một phần tử cùng tham chiếu đến cùng 1 đối tượng d2
SET : Là collection củng giống như với List nhưng nó không cho phép duplicate các phần tử trong nó. Bạn sẻ không thấy hơn 1 phần tử tham chiều trên cùng 1 đối tượng ( or là 1-n phần tử tham chiếu đến 2 đối tượng cùng 1 lúc ). d3
MAP: Khi chúng ta muốn tìm một phần tử theo KEY thì nhắc đến Map ^^!. Nó củng được xem là 1 collection được sử dụng theo cặp [ KEY-VALUE ]. Nó biết được value nào được liên kết với key nào.

Chú ý : Bạn không được phép có duplicate KEY, Key của chúng ta có thể là 1 Object. và Value của chúng ta có thể là cả 1 collection ( như List…).

d4

Sau đây chúng ta sẻ xem qua cây thừa kế của các collection :

d1

Tuy MAP không extends từ java.util.Collection nhưng nó củng được xem là 1 collection framework in java . Sau đây là cây thừa kế của MAP

d5

OK bài viết trong phần data structure hôm nay mình dừng lại ở đây. Bài viết kế tiếp mình sẻ sử dụng HashSet thay cho ArrayList khi viết ở bài số 1.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: