WebService JAX-WS example use wsgen


Bài này mình giới thiệu các bạn tạo webservice with wsgen tool. và tạo ra lượt đồ của service.

Cấu trúc thư mục của toàn bài viết

d3

 

OK giờ chúng ta bắt đầu. Các bạn tạo Project tên là WebService

và tạo ra class Greeting như hình sau

d3

 

Mở command line và thực hiện 2 lện sau

1 – cd %YOUR_PROJECT%/bin

2 – wsgen -verbose -keep -cp . thaihoanghai.ws.Greeting

d1

 

 

Tiếp tục tạo ra file wsdl và schema.xsd

gỏ trong command line

wsgen -verbose -keep -cp . thaihoanghai.ws.Greeting -wsdl

d2

 

ok sau khi thưc hiện là ta có dc all 6 file mới như hình ban đầu.

Bây giờ chúng ta public nó lên thôi

d1

 

xem qua vài file nào.

run http://localhost:9999/ws/greeting

d1

 

nhìn qua file schema nè…

d1

 

ok chúc vui nào =]] =]]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: