Create WebService Client On Page JSP


Bây giờ chúng ta đả có webservice của bài trước theo url :

http://localhost:8080/Web_Service/greeting?wsdl

Test lại nha xem Webservice hiện đang run không:

d1

Bây giờ chúng ta sẻ tạo trang JSP cơ bản là để xuất ra câu Hello , dựa trên webservice có sẵn.

Khi vừa tao Project web Web_Client xong là các bạn mở command line lên vào dẫn nó đến đường dẫn củng thư mục src của project mình

1- CD %PATH_PROJECT_WS_Client%\src

2- wsimport –s . http://localhost:8080/Web_Service/greeting?wsdl

Khi này các bạn quay lại project web của mình nhấn vào refresh , sẻ thấy xuất hiện các  file sau

d1

 

 

OK, zậy là chúng ta triển khai được rồi đó. tạo trang index.jsp

d1

 

 

Kết quả khi run như sau :

d1

 

Chúc các bạn thành công, các bạn có thể làm điều này tương tự với Axis 2 bài demo của mình ban đầu , và kết quả củng ra như vậy . Hy vọng giúp ích cho các bạn.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: