Webservice – JAX-WS hello world example


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tạo ra cách giao thức webserice sữ dụng JAX-WS .

1- Tạo 1 project Server_WS.

2 – Tạo 1 WS-Service Endpoint Interface:

d1

3- Tạo WS-Service Endpoint Implementation class:

d1

4 – Tạo  Endpoint Publisher class:

d1

Sau đó bạn sẻ run WSPublisher . và các bạn để ý sẻ thấy nó run và không ngừng loại. Để xem được thành quả các bạn  các bạn mở trình duyện và gỏ http://localhost:8086/ws/hello?wsdl sẻ thấy kết quả như sau :

d1

 

 

Cuối cùng chúng ta sẻ Webservice cho Client.

Các bạn New – > Project Java với tên WS_Client. lúc này project củng bạn là empty không có gì trong đó hết. và chúng ta bắt đầu tạo Client Stub.

các bạn mở command line lên . chọn trực tiếp được dẫn đến thư mục src của WS_Client  và làm như sau

1- CD %PATH_PROJECT_WS_Client%\src

2- wsimport –s . http://localhost:8086/ws/hello?wsdl

d1

 

Ok như vậy lành thành công, các bạn quay trở lại project WS_Client refresh lại và sẻ thấy package với 6 file được tạo ra.

Chúg ta tạo  Client Class sẻ phục thuộc trên stubs

Tạo 1 class Client để test

d1

 

OK như vậy là xong khá đơn giản cho việc tao Webservice chúc các bạn thành công !!!!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: