1-Overview of Interfaces


Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn tổng quan vể Java Collections API và cho thấy sự hửu ích của chúng qua các bài viết sau. Ở đây chúng ta sẻ xem qua chi tiết các interfaces trong nó. Ở đây chúng ta có 2 groups interfaces của Collection’s vs Map’s

 

Đây là sơ đồ cây thể hiện các collection . Mình sẻ đi qua chi tiết các thành phần trong đó và sẻ hướng các bạn hướng tới việc dùng loại nào hợp lí trong những tình huống nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: