Event Handling [Part-2]


Tiếp theo Part 1 Hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn điều khiển sự kiện qua các Inner Class và anonymous Inner Class.

Demo 3 :  Này là mình dùng một Inner Class bên trong Class Demo3. 1 điều các bạn cần nhớ là. 1 inner class có thể thấy được các biến Private hay phương thức private của Class bên ngoài. Nó đều có thể sử dụng được.

 

 

Demo4 : Sữ dụng Anonymous Inner Class.

 

 

=>> Kết quả :

 

 

Sau đây là một số Demo về 1 số sự kiện khác các bạn down về tham khảo.

Hình ảnh cho Demo vẻ bằng chuột và có thể viết chử lên trên đó. Thông qua các sự kiện như focus, mouseclick, mosusedraw….

 

Source code Event_Handling : http://www.mediafire.com/?xivo35cdxjkbcqb

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: