Event Handling [Part-1]


Hôm nay mình giới thiệu các bạn đến việc điều khiển các Sự kiện trong các chuẩn của AWT.

11 Loại listener chuẩn của AWT : ActionListener, AdjustmentListener, ComponentListener, ContainerListener, FocusListener, ItemListener, KeyListener, MouseListener, MouseMotionListener, TextListener, WindowListener

+Chúng ta phải xác định loại thực hiện của của Class mà bạn tạo ra. 1-Implement interface (KeyListener, MouseListener…) 2-Extend class (Key Adapter, MouseAdapter…)

+ Chúng ta tạo Listener cho đối tượng :  add_Xxx_Listerner(new MyListenerClass());   Trong bài này mình Demo về 2 loại.

Demo 1 : Ta sẻ extend …XXXAdapter. Tạo 1 class CircleListener extend MouseAdapter   Tạo 1 Applet để dùng cho việc Test . Khi click trên Applet sẻ vẻ 1 hình tròn ra.   Hình ảnh khi chạy Applet. Khi bạn click vào sẻ in ra .

Demo2: Kết quả tương tự nhưng ta Implement Interface của Listener.

Kết quả tương tự : ^^! chúc các bạn thành công. Bài kế tiếp mình sẻ giới thiệu. Về các cách điều khiển sự kiện bằng InnerClass và Anonymous Inner Class.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: