[Thông Báo ]-NỘP ĐỀ TÀI C# NÂNG CAO


Yêu Cầu
 1. Source (kem theo file backup du lieu neu lam tren sql)
 2. Bao cao (file Word- co phu luc )

Giới thiệu sơ lược đề tài

 1. Mục đích của đề tài
 2. Yêu cầu đặt ra (dt sẽ giải quyết vd gì)
 • Thực hiện
 1.  Phân tích CSDL (lược đồ quan hệ)
 2. Các ràng buộc toàn vẹn
 •  Cài đặt chương trình
 1. Chụp lại các màn hình chức năng chính
 2. Chú thích các chức năng
 3. 1 vài đoạn chương trình minh họa.
 • Kết luận
 1.  Nhận xét đề tài
 2. Những gì làm được
 3. Chưa làm được (so với yêu cầu ban đầu)
 4. Hướng phát triễn

+ Đặt tên thư mục nhu sau:

NCTH4A_Detai_ThuSang_ThanhSon_

Readme.txt (ghi chu cac password, …..)

Đính kèm các Tool nếu sử dụng tool trong đề tài.

Nộp đề tài vào tuần 11.

Advertisements

3 Responses to “[Thông Báo ]-NỘP ĐỀ TÀI C# NÂNG CAO”

 1. thaihiennguyen90 Says:

  Ôi má ơi, lại còn phải làm Word báo cáo =.=”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: