Hình ảnh Active-Group ^^!


Đây là một số hình ảnh của buổi thảo luận Active Group ngày hôm đó. Cuộc thảo luận diễn ra khá sôi nổi tuy nhiên còn khá nhiều mặt hạn chế, mục đích chính của cuộc thảo luận là cùng hướng tới Active Group trao đổi bàn luận về những công nghệ trong java mà thông qua đó có thể hình thành được một đội ngũ tự học chia sẻ kinh nghiệm hàng tuần cho nhau, đến thời gian này mới chỉ thực hiện được một lần nhưng không khí có vẻ lắng xuống với nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy bạn nào có thể chủ động tham gia tổ chức được thì liên hệ trực tiếp với BQT để được thông báo và trao đổi cụ thể nhé! Cám ơn mọi người.

Anh JackV bên phải (tên thật của anh là Nhân)
[IMG]

Anh tranhuyvc (tên thật của anh là Huy)

[IMG]

Buổi thảo luận được tài trợ bởi AN NGUYEN TRADING SERVICECOMPANY LIMITED
[IMG]

Dưới đây là hình ảnh một số bạn tham gia buổi thảo luận hôm đó.
[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]
Hết!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: