Active-Group JAVA 12-8


Chủ đề thảo luận chung: Mã hóa và Giải mã

[IMG]

Nội dung:

Thảo luận những hiểu biết cơ bản về vấn đề xoay quanh việc mã hóa và giải mã trong java. Trao đổi và nghiên cứu thuật toán đồng thời giới thiệu ứng dụng và chia sẻ mã nguồn. Tìm hiểu một số công nghệ mã hóa khác có liên quan. Hướng dẫn tạo con trỏ chuột với animationShop
  1. PM HTLMDocumentStep-StepShow
  2. Hướng dẫn tạo trỏ chuột
  3. Mã hóa 2 chiều, PM TextToCodeE&D
  4. Mã hóa 1 chiều với MD5
  5. Mã hóa DES

[IMG]

Hình ảnh của anh em tụi mình =]] =]]

[IMG]

Anh Jack

[IMG]

Tuấn anh [HUI]

Code hôm đó hoạt động :

[Java Application]
[HTLMDocumentStep-StepShow]
[TextToCodeEcryptionAndDescryption_Friends]
[Tao tro chuot – currsor]
[EncryptString.java]

public class EncryptString {
public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException {

String toEnc = “congdongjava”;
System.out.println(toEnc);
MessageDigest mdEnc = MessageDigest.getInstance(“MD5”); // Thuat toan ma hoa
mdEnc.update(toEnc.getBytes(), 0, toEnc.length());
String md5 = new BigInteger(1, mdEnc.digest()).toString(16); // Ma hoa string

System.out.println(md5);
}
}

Chúc anh em mình ngày càng thành công ^^!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: