Bảng Xếp Hạng Ngôn Ngữ Lập Trình Tháng 7/2012


Có 1 vài sự thay đổi so với tháng 2 đầu năm . Hôm nay mới lên xem lại JAVA vẩn không có tiếng triển gì trong 6 thàng liên tiếp vẫn bị C vượt mặt. Nhưng quá đó các ngôn ngữ khác đang có một sự thay đổi. Các ngôn ngữ vẫn đang tranh chấp với nhau  Objective-C đã trở nên phổ biến hơn so với C ++ và C# nó đả vượt mặt trong vòng 5 thàng gần đây .

Và ở đây mình củng muốn cho các bạn biết thêm về cách tính cho việc xếp hạng của TIOBE cho các ngôn ngử .

TIOBE cộng đồng chỉ số là một chỉ báo về sự phổ biến của ngôn ngữ lập trình. Chỉ số này được cập nhật mỗi tháng một lần. Việc xếp hạng được dựa trên số lượng của các kỹ sư có tay nghề trên toàn thế giới, các khóa học và các nhà cung cấp bên thứ ba. Các công cụ tìm kiếm phổ biến Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube và Baidu được sử dụng để tính toán xếp hạng.

Xu hướng cho 10 ngôn ngữ lập trình hàng đầu có thể được tìm thấy trong sơ đồ dòng dưới đây.

Hy vọng bài viết giúp ích được các bạn hiểu được xu hướng của ngôn ngữ mà mình yêu thích ^^!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: