Part 2 : Client gửi dữ liệu đến Server / Server Phản Hồi [Servlet]


Hôm nay chúng ta sẻ bước qua một vài thao tác cơ bản cho việc dữ liệu từ những Form của User được gửi đến Server.

Bước 1: Các bạn đả tạo Sẳn 1 Project Servlet mà mình đả giới thiệu ở bài 1.

Bước 2: Tạo 1 file html  có tên là NhanVien.html ( Mình không giải thích nhiều về HTML ở đây các bạn có thể ôn lại HTML tại các trang web http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

Hình ảnh của File NhanVien HTML trên :

Bước 3 : Mình tạo ra một file MyServlets.java trong phương thức doGet ta thực hiện 1 vài phương thức của interface HttpServletRequest và Http SerletReponse các bạn có thể đọc thêm nhưng phương thức của 2 interface trên tại  docs.Oracle

Mình củng đả chú thích khá rỏ ràng trong bài.

Bước 4: Ta điều chỉnh là để Build hàm main thực thi. Ta Chỉnh sửa 1 tý trong file web.xml như sau

Bước 5 : Run ……………………

Xong thế là Server có thể lấy được dữ liệu từ các form mùh web client thao tác.

=====================================================

Tiếp theo là phản hồi của Server.

Tạo 1 Servlet ResponseToClient.java trong doGet ta thực hiện. Mở luồn đọc và gửi đi , đóng luồng lại.

Build lại và chạy.

Xong ^^! cùng nhau thưởng thức 1 tí =]] =]]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: