Part1: Các Bước Tạo Servlets.


Để bắt đầu tạo 1 servlets project ta sẻ thực hiện các bước sau !!!

Bước 1 : File – > New Project

Next -> Đặt tên cho project.

Next -> Finish .

Giao diện khi ta vừa tạo xong project. Đến giờ ta tạo Servlets.

File -> New File  -> Web -> Servlet

Next tiếp : click Add (web.xml) -> Finish

Tạo xong ta sẻ thực hiện in ra một vài dòng cơ bản !!!

 

Giờ trước khi chạy ta phải sửa lại ben file web.xml lại

 

Build lại main và run :

Xong các bạn cùng nhau thử yh ház….^^!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: