1 số bài tập ôn thi giữa kì TCP JAVA2


1. Viết chương trình ứng dụng Socket tạo 1 server có khả năng lắng nghe nhiều kết nối trên cổng 2345 và chờ để nhận từ client gửi đến 1 số nguyên dương. Server sẽ xem xét số này có phải là số hoàn thiện hay không, sau đó gửi kết quả kiểm tra về cho client và client hiển thị kết quả kiểm tra này.
Lưu ý: số hoàn thiện là số có tổng các ước số khác nó bằng chính nó.

( đề thi giữa kì năm ngoái)

2.Viết chương trình theo mô hình Client – Server sử dụng Socket ở chế độ có nối kết nhiều client trên cổng 9999. Trong đó:
– Server làm nhiệm vụ đọc một ký tự từ ‘0’ đến ‘9’ (ví dụ: nhận số 0 trả về ‘không, 1 trả về ‘một” …… 9 trả về ‘chín’, nếu nhận ký tự khác số thì trả về: “Không phải số nguyên”)
– Client nhập vào 1 ký tự, gửi qua Server, nhận kết quả trả về từ Server và hiển thị lên màn hình

15 bài tập tham khảo về TCP căn bản. ( sưu tầm )

http://www.mediafire.com/?2wkm86654tx69z5

Các đề bài chỉ với mục đích ôn bài.

Advertisements

6 Responses to “1 số bài tập ôn thi giữa kì TCP JAVA2”

 1. jenny Says:

  Thanks bạn nha !!! hy vọng thi tốt

 2. bé Bi Says:

  bạn có thể cho mình xin bài giải với được k? thanks nhìu…

 3. bacha Says:

  thank ban nhieu

 4. Hỏi bài giải Says:

  1. Viết chương trình ứng dụng Socket tạo 1 server có khả năng lắng nghe nhiều kết nối trên cổng 2345 và chờ để nhận từ client gửi đến 1 số nguyên dương. Server sẽ xem xét số này có phải là số hoàn thiện hay không, sau đó gửi kết quả kiểm tra về cho client và client hiển thị kết quả kiểm tra này.

  Có bài giải ko bạn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: