Part 9: RMI Architecture


RMI thì dựa trên kiến trúc mô hình 3 lớp ( 3-layer ). 3 Lớp này ngay bên dưới của lớp ứng dụng của server và client.

Kiến trúc 3 lớp của của RMI :

 • Stub and Skeleton Layer
 • Remote Reference Layer
 • Transport Protocol Layer

1) Stub and Skeleton Layer :

 • một Stub thì nằm bên một Client và Skeleton thì nằm bên Server Lớp này sẻ thức hiện 2 bước sau
 • Marshalling và Unmarshalling data (kết nối và hủy kết nối dữ liệu )
 • Transmitting and receiving data ( Truyền và nhận dữ liệu từ lớp tham chiếu từ xa )
 • Marshalling là một quá trình chuyển đổi dữ liệu vào trong một định dạng  theo dây  trước khi đặt chúng và trên dây ( dây = network ). RMI sử dụng một cách tuần tự hóa để thực hiện việc marshalling. Unmarshalling thì ngược lại so với quá trình này

2) Remote Reference Layer

 • Lớp này thì có thể phản hồi cho việc gọi một phương thức từ xa. Nếu một quá trình Marshalling thì được thực hiện thành công, Lớp tham chiều từ xa phía Client  nhận được một tham chiếu từ xa  của đối số marshalled từ stub. Lớp này chuyển đổi yêu cầu của Client vào trong một yêu cầu vận chuyển của RMI cấp thấp và đưa nó đến lớp   vận chuyển.

3)  Transport Protocol Layer

Lớp này thì phản hồi cho việc thiết lập kết nối cho việc sử dụng Socket. Nó thì lắng nghe cho việc gọi đến và quản lý những yêu cầu đến từ lớp References. Lớp Transport của Stub và Skeleton thì giao tiếp với giao thức vận chuyển cấp thấp của RMI

RMI architecture layer.

Các thành phần của một ứng dụng RMI là:

 1. Remote interface
 2. Implementation class
 3. Stub
 4. Skeleton
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: