Part 8: RMI – Distribute Computing


Một ứng dụng  java có thể chạy bện trong của máy ảo java (JVM) và nó chỉ có thể gọi nhựng phương thức của nhửng lớp bên trong JVM này. Ngoài những lĩnh vực của máy ảo này, ứng dụng không thể gọi những phương thức của những lớp đang chạy bên trong một máy ảo khác.

Phân phối việc tính toán hoặc sử lí xoay vòng bên các công nghệ Client – Server nơi mà một vài chương trình client giao tiep với một hoắc nhiều ứng dụng server.

Việc gọi phương thức từ xa (RMI) cho phép một chương trình java đang chạy bệnh trong  một JVM thực hiện một phương thức của class  khác trong một JVM khác. RMI cho phép ứng dụng của JAVA hổ trợ kiến trúc phân phối tính toàn thông qua việc sử dụng công nghệ client-server .

RMI ( Remote Method Invocation ) là gì ??

Java cung cấp gói java.rmi nó chứa tấc cả những classes và interface cần thiết cho việc hỗ trợ phân phối tính toán trong  java.

Vì Java là một nền tảng độc lập, những ứng dụng phấn phối tính toán thì được phát triển việc sử dụng RMI củng là một nền tản độc lập. Điều này có nghĩa là những ứng dụng Client and Server có thể được thực hiện trên nhiều máy khác nhau và nó có thể tạo ra việc giao tiếp với nhau.

Tại sao cần RMI ?

Mặc dùng Java cung cấp cho bạn chương trình Socket nhưng nó chỉ là một công nghệ cấp thấp và chỉ chuyền tải bytes không thể truyền tải nhiều đối tượng. RMI thì cho phép nối tiếp và truyền tải những đối tượng.

Java là một ngôn ngử nền tản độc lập. Những ứng dụng của Client và Server có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau chúng có thể có thứ tự bytes khác nhau. có thể được gọi là endian (hjx không dịch được)

Windows là một hệ thống nhỏ về endian, vì vậy trật tự của các bits nhỏ thì được đặt trước cac bit lớn hơn trong kiến trúc máy tính.

Unix là một hệ thống lớn về endian. trật từ của các bit lớn thì nằm trước các bit nhỏ.

RMI không giống như chương trình socket nó được đưa vào bên trong việc tính toan trong quá trình gọi phương thức.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: