Part 6: Demo về giao tiếp Socket TCP


Chương trình này đơn giản chỉ có việc tính a^b của 2 số nguyên. Client sẻ gửi dữ liệu của a và b (được nhập từ bàn phím) tới cho Server. Server lấy 2 dữ liệu đó tính toán xong rồi trả lại kết quả đó cho client. Đây mình sữ dụng cách cô dạy và làm, các bạn có dùng gì đọc dữ liệu nếu hay thì có thể đề xuất lên. Chia sẻ để hiểu nhanh và chạy nhanh 

Class Server

Class Client

Kết quả:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: