Part 4: URLConnection class


Bài này chúng ta sẻ mô tả về class URL Connection và biết thêm môt số phương thức của class URLConnection.

URLConnection là một lớp abstract nó đại diện cho việc kết nối giữa các của ứng dụng và một URL, Thể hiện của class có thể được sử dụng để đọc và viết thể nguồn tài nguyên tham chiếu bởi URL đó.

Bạn thì không thể nào thể hiện một đối tượng  URLConnection một cách trực tiếp được. Một thể hiện URL hợp lệ khi nó được yêu cầu để tạo ra một thể hieb65 của URLconnection từ URL đó.

Điều Cần Nhớ là gì:

URLConnection là 1 lớp abstract

Sử dụng để đọc nội dụng tham chiếu từ URLs

Lớp URL có một phương thức để tạo nên một URLConnection là openConnection()

Demo để đọc cái trang web nó viết gì trên đó

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: