Part 3: InetAddress class


1 –  Các phương thức của lớp InetAddress

Một InetAddress thì được sử dụng để tạo ra 1 địa chỉ IP. Một địa chỉ IP is cỏ thể là 32bit hoặc là 128 bit sử dụng cho 1 giao tiếp cấp thấp.

String getHostAddress()

String getHostName()

InetAddress getLocalHost()

InetAddress getByName(String host)

Các bạn cần nhớ là 2 phương thức getLocalHost() và phương thức getByName() là 2 phương thức của static.

Demo !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: