Thông báo !!!


Hiện tại trong tay còn 1 thẻ SV DHTH7LT .

Môn DesignPartern của thầy Võ Văn Hải dạy.

Các buổi học sẻ là tối thứ 2 và thứ 4 là Lý thuyết .

Thực hành sẻ học vào sáng thứ 7 và tối CN ai muốn đi thì liên lạc số mình.

Phone : 0122.3525.610

Thanks các bạn !! hiện tại mình đả kiếm được người HK tới mình sẻ thông báo nếu có môn học cần thiết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: