Part 6: Virtual and Override Keywords


2 từ khóa này quan trọng nha . nó dính liếu tới việc inheritance ( kế thừa ). Không giống với Java bạn muốn ovveride lại một phương thức của lớp cha thì chỉ cần viết lại phương thức đó cùng tên cùng tham số cùng kiểu trả về.

Hajjzzz nhưng trong C# thì lại khác. Nếu phương thức của lớp cha mà không có từ khóa virtual trước phương thức thì chúng ta không thể override nó được .

Nhắc thêm 1 chút ít khi ta muốn thừa kế từ class nào thì ta dùng dấu ” : ”

VD class Animal , class Dog .

Dog sẻ thừa kế từ Animal thì cú pháp sẻ là :  class Dog : Animal.

Demo Cho các bạn thấy :

Ở đây mình không Override được phương thức Sleep() vì nó không có từ khóa virtual trước phương thức đó. nếu bạn cố gắng override thì nó ném ra lổi

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: