Part 5: ref and out keywords in c#


Từ khóa ‘ ref ‘ và ‘ out ‘  là gì , thực sự thì khi mình đọc giáo trình thì củng mơ hồ về 2 thằng này lắm . Ở đây mình nói lên cách hiểu của mình về nó. Hy vọng Pro ở đâu đó thấy được bài viết thấy có sai lầm thì hãy góp ý liền.

Mình minh họa đơn giản :

ref và out thực tề mình nghỉ nó là 2 con trỏ để giữ giá trị khi những tham số đó khi nó thực thi trong các phương thức . giống như trong c/c++ đả học. Nó giữ cái địa chỉ của biến , khi biến bị thay đổi trong các phương thức thì nó củng nắm được  những giá trị lúc đó.

Demo về ref

muốn dùng ref thì chúng ta phải khởi tạo biến trước khi sử dụng:

Demo với Out thi có thể không cần khởi tạo bạn củng thể dùng được

Và tiếp theo chúng ta tìm sự khác biệt giữa chúng. theo trong giáo trình noi là out là phần mở rộng của ref .

VD sau cho chúng ta thấy được cái mà out làm được ref không làm được.

Tham số truyền vào là ref thì nó có thể thực hiện phép toán với chính nó, còn out thì không.

VD : Không có lổi nè .( Nếu thay ref thành out thì chúng ta sẻ gặp lổi là )

Nếu Change( out int num ) = > Use of unassigned out parameter ‘ num ‘.

Mình thì củng không biết nó còn sự khác biệt nào không . Các bạn cứ thế tới thế lui để tìm lỗi và hiểu lỗi để bắt lỗi báo người dùng. [ là cách tối ưu nhất ]

1 lưu ý chúng ta có thể dùng chung cả ref và out trong cùng một phương thức nha . !!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: