Part 3: Tạo 1 class trong C#


Ở đây mình tạo ra 1 class Customer ( đơn giản chi có các thuộc tính , một hàm constructor đầy đủ tham số , 1 hàm set – get Name , và một phương thức hiển thị thông tin.

 

Sau đây tạo bạn tạo ra 1 class main. Trong main bạn tao ra 1 thể hiện cua class Customer.

Có 1 List để chứa từng nhân viên. chúng ta có thêm phương thức compareTo để sắp sếp các đối tượng theo tăng dần hay giảm dần ( ở đây mình xêm theo chữ cái ABC ) vì C# nó hổ trợ khá đa dạng nên việc làm mấy cái đó khá đơn giản.

Test nè :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: