Part 2 : DeadLock in Thread


Deck lock này mình diễn đạt đơn giản như trong 2 quá trình đang chạy . quá trình 1 có khóa [key1], quá trình 2 có khóa [key2]. Tại một thời điểm nào đó quá trình 1 cần thêm [key2] để hoạt động  , và quá trình 2 lại cần [key1] để hoạt động

Lúc đó cả quá trinh 1 và 2 đều rơi vào trạng thái block. Xảy ra tình trạng 2 hằn chờ nhau mải mà không thằng nào chết để đưa key lại cho hệ thống.

Trạng thái block này mãi mãi vì chờ quá trình chết để lấy [key]. Đây chính là trạng thái deaklock.

Note ( Quá trình ở đây phải hiểu là Thread )

Demo Nhỏ Nằm chung 1 class nha.  Đây là bài học trong phần deadclock mình có post trong tài liệu về thread. các bạn tham khảo

Hàm main

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: