Part1: Introdution Threads.


Đây chỉ là những demo nhỏ để hiểu về thread là gì chứ thật chất nó chả ứng dụng vào gì hết 😀 cái này là những cái cơ bản cần biết .

Cách 1: Chúng ta extends Thread.

Cách thứ 2 là ta implement Runnable

Test sử dụng phương thức Sleep() trong Thread.

Phương thức Interrupt trong Thread. Nó dùng để ngắt 1 thread. ( Các bạn đọc tài liệu trong mục JAVA NC mình đả post để nắm rỏ hơn ).

Class Interrupt_Sleep ( Class này mình cố tình làm cho thread của nó chết trong lúc đang ngủ ).

Hàm main:

Phướng thức Wait_Notify ( 2 hằn này nó liên quan đến nhau ví dụ như là Thread bị ngủ vì thằng Wait gọi ra….Nó tỉnh giấc cho đến khi thằng Notify này gọi nó thì nó mời dậy . Đối với NotifyAll nó gọi tấc cả các thread dậy hết và thread nào có độ ưu tiên cao hơn thì làm trước.

Updating…………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: