Look and Feel cho JFrame


Đoạn code thay đổi Look and Feel cho JFrame:

Ta bỏ đoạn code này vào phương thức main của mình

[CODE]

try {
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
} catch (ClassNotFoundException ex) {
Logger.getLogger(“Tên Của Class”.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
} catch (InstantiationException ex) {
Logger.getLogger(“Tên Của Class”.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
} catch (IllegalAccessException ex) {
Logger.getLogger(“Tên Của Class”.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
} catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
Logger.getLogger(“Tên Của Class”.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}


[/CODE]

Nó sẻ giúp cái giao diện của chúng ta ăn vào nển tản Hệ Điều Hành đang chạy (Mac, Windows 7 , XP….). mổi hệ diều hành sẻ có giao diện riêng vì thế điều này khá cần thiết cho việc tạo cảm giác thân thiện với người dùng. mổi hệ điều hành khác nhau sẻ cho ta hình ảnh tương ứng với cái của mình.

Lúc Chưa Thay Đổi ( Cái này là của mình Win7 Basic )

Thay Đổi:

Advertisements

One Response to “Look and Feel cho JFrame”

  1. Swing in Java « Thái Hoàng Hải Says:

    […] Tạo Giao Diện Nền Tảng Cho JFRAME hợp với Hệ Điệu Hành […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: