Grammar – Article-1 (Mạo Từ)


Article-1 (Mạo Từ A/AN)

Mạo từ là những từ như : a, an, the thường thấy ở trước các danh từ.

Ví dụ: – I have a book. (Tôi có một quyển sách).

– The book on the table is mine ( Quyển sách trên bàn là của tôi).

– I am an engineer. (Tôi là một kỹ sư )

Nhưng không phải lúc nào danh từ củng có mạo từ đứng trước.

Dùng A:

– Trước danh từ bắt đầu là 1 phụ âm. VD: a chair , a hat…

Chú ý: a university….

Từ nay tuy bắt đầu là 1 nguyên âm, nhưng trong phiên âm quốc tế nó bắt đầu bằng phụ âm ” j ” nên phải dùng a mà không dùng < an university >.

Dùng An:

-Trước danh từ bắt đầu là một nguyên âm [ u , e , o , a , i ] ==> có thể đọc là uể oải.

VD: an old man, an honest man ….

Tuy Nhiên chỉ dùng A, AN trong các trường hợp sau đây.

1- Trước Danh Từ Số Ít Đếm Được:

a pencil, a hotel…..

2- trước Adjective + Noun:
I buy a black cat.

3- Trước số đếm:
a donzen, a hundred, a thousand, a bilion……

Note: ( Không Dùng Mạo Từ )

– 2 dozen, 3 hundred, 5 billion…(Không cò S)

– dozens of books are burnt. ( Hàng tá sách bị  cháy)

-billions of…

4- Trước Danh Từ Dùng Làm Túc Từ:
They live in a flat.

He is a doctor.

5- Trong Việc nói giá cả, tốc lực, tỷ lệ:

file kilometers an hour. ( 5 km/h)

two hundred piasters a meter. (200$/m)

four times a day.( mỗi ngày 4 lần)

6- Trong câu tán thán:
2- trước Adjective + Noun:
What a pretty girl ! ( cô gái xinh quá )

What a hot day ! ( Hôm Nay Nóng Quá)

* Các Trường Hợp Đặc Biệt. Thì Chúng Ta Phải Dựa Vào cách phát âm.

VD1: An hour, An honest man , An heir ….

VD2: A unit, A university….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: